Sağlikli Yaşam MerkeziDuyurular

Hizmetler

Fitnes Hizmetleri Poliklinik Hizmetleri
 • Kardiyo Dans
 • Plates
 • Spinning
 • Squash

 

 • Takımlarda sportif performans danışmanlığı
 • Egzersiz ve sporda psikoloiik rehberlik ve danışmanlık - takım
 • Egzersiz ve sporda psikoloiik rehberlik ve danışmanlık - bireysel
 • Davranıs değişikliği grup görüşmeleri (herbir kişi için 6 grup görüşmesi - 10-15 kişilik gruplar - kişi başı)
 • Davranış değişikliği grup görüşmeleri (6 takip paketi)
  Bireysel davranış değişikliği görüşmesi
 • Sporda yorgunluğun değerlendirilmesi (laboratuvarda - kişi başı)
 • Sporcularda yorgunluğun değerlendirilmesi (sahada - kişi başı)
  Aerobik kapasitenin dolaylı ölçümü
 • Sporda beslenme, ergojenik destek ve dopingle mücadele için danışmanlık hizmeti verme - takım
 • Kan laktat ölçümü
 • Kan glikoz ölçümü
 • Kronik hastalıklarda egzersiz tedavisi uygulama
  Pliometrik egzersiz uygulama
 • Esneklik egzersizleri uygulama
  Spora özgü fonksiyonel egzersiz uygulama - denetimli
 • Dayanıklılık egzersizi uygulama - denetimli
  Kas güçlendirme egzersizleri uygulama - denetimli
 • Monitörize egzersiz uygulama
  Rijit bantlama/esnek bantlama yapma (malzeme hariç)
 • Vücut Kompozisyonu analizi yapma (skinfold)
  Vücut Kompozisyonu analizi yapma (bioempedans yöntemi)
 • Çabukluk sürat ve beceri testleri yapma
  Bazal metabolizma ölçümü yapma
 • Anaerobik güç testleri yapma
  Aerobik kapasite ölçümü yapma (maksimal oksijen tüketim testi dahil) - sporcu
 • Sporda beslenme, ergojenik destek ve dopingle mücadele için danışmanlık hizmeti verme - bireysel
 • Spor branşı seçimi için danışmanlık hizmeti verme
 • Obezite, diyabet, HT, koroner arter hastalığı, dislipidemi, depresyon gibi kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için egzersiz programı düzenleme ve gösterme
 • Spor yaralanmalarının rehabilitasyonu için eve egzersiz programı düzenleme ve gösterme
 • R - R varyasyon analizi
 • Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
 • Skolyoz egzersizleri
 • Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
  Pulmoner rehabilitasyon
 • Propioseptif eğitim

 

 • Postür egzersizi
 • Ortopedik rehabilitasyon
 • Manipülasyon
 • Mekanik egzersiz istasyonu
 • Kardiyak rehabilitasyon
 • İzokinetik egzersizler
 • Gözetmenli grup egzersizi (kişi başı)
 • Geriatrik rehabilitasyon
 • Ev programı / Aile eğitimi
 • Elektroterapi
 • Denge/koordinasyon eğitimi
 • Bel - Boyun Okulu
 • Ultrason
 • Terapatik elektrik stimulasyonu
 • TENS
 • Konnektif doku masajı
 • Klasik masaj, tüm vücut
 • Klasik masaj, bölgesel
 • Lazer
 • Hotpack
 • Dinamik Akım
 • Coldpack
 • Yürüme analizi
 • Skolyoz değerlendirmesi
 • Postur analizi
 • Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (Tek ekstremite)
 • Denge/koordinasyon testleri
 • Eklem hareket açıklığı ölçümü
 • Bilgisayarlı izokinetik test
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Karbonmonoksit diffüzyon testi
 • Egzersiz testi (6 dakika)
 • Eforlu solunum testi
 • Egzersiz (Eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Head-up tilt test
 • 24 saat EKG kaydı (Holter)
 • Kardiyovasküler stress test
 • Tetik nokta veya tendon kılıfi veya ligament enjeksiyonu, tek seans
 • Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
 • Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
 • Monitörizasyon
 • İntravenöz enjeksiyon
 • İntramüsküler enjeksiyon
 • Elektrokardiyogram
 • Diyabetik hasta eğitimi
 • Poliklinik Muayenesi